Předtisková příprava ve flexotisku

15. 4. 2004 - Praha

  • Miloš Lešikar: Podíl flexotisku na výrobě obalů 
  • Boris Růžička - Eva Strnišťová: Grafické řešení obalů ve flexotisku 
  • Michal Kolínský: Odlišnosti v přípravě dat pro flexotisk 
  • Stephan Riechert: Flexotisková forma „na kulato“ 
  • Jiří Hejduk - Jaroslav Večeřa: Porovnání možností flexo a hlubotisku při tisku obalů 
  • Pavel Hošek: Konvenční a digitální desky v praxi
 
 

© Copyright CFTA - Flexotisková odborná skupina pro Českou a Slovenskou republiku 2024
Vytvořila WEBRYBA.CZ