Technologie FLEXO

Historie a součastnost, základní pojmy.

flexotisk (někdy zkráceně "flexo") je tisková technika, která je se stále větším úspěchem používána zejména pro potisk obalů a příbuzných výrobků. Je to technika přímého rotačního tisku z výšky (tiskové prvky jsou reliéfně vyvýšené). Tisková forma pro flexo (flexotiskový štoček) je vyrobena z pružných (flexibilních) materiálů. Nejčastěji jsou to fotopolymerní materiály nebo vulkanizovaný kaučuk. Barvy pro tisk se používají buď těkavé, schnoucí odpařením rozpouštědla nebo UV barvy, polymerující vlivem intenzivního UV záření. V České republice nachází flexotisk uplatnění především při potisku všech typů obalů, vlnité lepenky, odnosných tašek, odpadových pytlů atd. apod. V posledních letech se z flexotisku stává dominantní tisková technika pro potisk obalů.

Flexotisk je relativně nová a rychle se rozvíjející tisková metoda a je ideální pro grafiku obalů a tisk/zpracování. Flexo, tak jak jej známe nyní my, bylo objeveno ve dvacátých letech minulého století v USA a původně bylo nazýváno „anilinový“ tisk a to podle barvy, která byla používána. Na 14. fóru obalářského institutu konaném v říjnu 1952 bylo oznámeno, že se tato metoda bude nadále nazývat jako „flexografický“ tiskový proces. Postupně byl tento název zaváděn také v Evropě.
Zákazníci na celém světě jsou ovlivněni více a více grafikou obalů. Celkový vzhled obalu stále více přispívá k zvýšené míře prodejnosti zboží.

Výrobci baleného zboží jsou proto stále více nuceni respektovat:

  • více grafiky
  • více barev
  • vyšší kvalitu
  • kratší dodací termíny.

Specielně se zaváděním digitálních technologií nabízí flexotisk při narůstající počtu typů obalů, nejlepší poměr kvality a ceny – často lepší, než použití ofsetové nebo hlubotiskové technologie.

Výhody flexotisku.

Flexotisk se vyrovnává a odpovídá na potřeby měnícího se trhu s obaly a to zvětšuje jeho podíl zastoupení na trhu. Tento trend lze prokázat na příkladech tím, že termíny dodávek jsou kratší, grafické motivy se zvětšují, kvalita je vyšší, legislativní a environmentální omezení jsou větší – současně za automatického předpokladu snižování cen tisku.

Přímé výhody jež flexotisk nabízí oproti ostatním tiskovým metodám pro obaly mohou být shrnuty následovně:

  • může být použit pro mnoho typů materiálů a to jak s absorpčním tak i neabsorpčním povrchem
  • může se tisknout v malých zakázkách
  • jedná se o rychlý, přesný tisk při rychlostech 300 m/min nebo i více
  • může být používán s širokou možností výběru barev, včetně barev na bázi vody, rozpouštědel a UV
  • reliéfní tiskový štoček má dlouhou životnost, až do několika milionů tisků
  • zakázky mohou být tištěny v libovolné tiskové délce, dané možnostmi stroje.

Roztažitelné, smršťovací folie mohou být potištěny bez ztráty ořezávání, sjednocení operací dovoluje tisk, vysekávání a dokončování v jednom kontinuálním procesu. A navíc, potřebný kapitál na pořízení výtisků a provozní náklady jsou často podstatně nižší pro flexotisk ve srovnání s ofsetem nebo hlubotiskem. Protože flexotiskový proces je ideálně určen pro kratší pracovní cykly a protože časy na výměnu a přípravu tisku jsou též kratší, nákupčí obalů se na globálním trhu obrací k flexotisku.

 
 

© Copyright CFTA - Flexotisková odborná skupina pro Českou a Slovenskou republiku 2024
Vytvořila WEBRYBA.CZ